دست یابی به درمان مناسب اعم از جراحی و غیر جراحی ، از حقوق بیمار است ؛ لذا ، هدف ما آشنایی مراجعین با نوع بیماری خود ، انتخاب درمان مناسب ، روش های مراقبت های صحیح و به روز از خود و در نهایت انتخاب روش جراحی مناسب است.ایده شخصی ما بر این است که درمان مناسبی برای شما انتخاب شود ، لذا از هیچ تلاشی برای ارتقا آگاهی شما فروگذارده نمی شود و شاهد این مطلب موارد بسیاری از مراجعین هستند که پس از آگاهی از شرایط خود با آگاهی و اطمینان کامل از یک جراحی زیبایی غیر ضروری و......

ایـنستـاگـرام دکتر قهاری

دکتر قهاری را در اینستاگرام دنبال کنید

مراقبت  جراحی اندوسکوپی بینی و سینوس

مراقبت های جراحی لوزه

ارتباط مستقیم بادکتر قهاری

دریافت مشاوره در تلگرام

[carousel-horizontal-posts-content-slider]