دست یابی به درمان مناسب اعم از جراحی و غیر جراحی ، از حقوق بیمار است ؛ لذا ، هدف ما آشنایی مراجعین با نوع بیماری خود ، انتخاب درمان مناسب ، روش های مراقبت های صحیح و به روز از خود و در نهایت انتخاب روش جراحی مناسب است.ایده شخصی ما بر این است که درمان مناسبی برای شما انتخاب شود ، لذا از هیچ تلاشی برای ارتقا آگاهی شما فروگذارده نمی شود و شاهد این مطلب موارد بسیاری از مراجعین هستند که پس از آگاهی از شرایط خود با آگاهی و اطمینان کامل از یک جراحی زیبایی غیر ضروری و......

بیماریهای بینی و سینوس

بیماریهای گوش

عمل بینی

ایـنستـاگـرام دکتر قهاری

دکتر قهاری را در اینستاگرام دنبال کنید

مراقبت های جراحی گوش

مراقبت های جراحی بینی

ارتباط مستقیم بادکتر قهاری

دریافت مشاوره در تلگرام

[carousel-horizontal-posts-content-slider]